برای رهگیری سفارشتان و بررسی وضعیت آن، شماره سفارش و شماره موبایل در هنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.