با توجه به قوانین آسا صنعتگران اصفهان، تمامی هزینه های حمل و نقل محصولات، چه پس از خرید یا برای تعمیرات و تعویض قطعه به عهده خریدار میباشد.